facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Historii Sztuki

specjalność

menedżer kultury i organizator wystaw, nauczyciel, muzealnik

Studia z zakresu historii sztuki, muzealnictwa, ochrony zabytków, organizacji pracy edukacyjnej i ochrony dóbr kultury.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia Podyplomowe Historii Sztuki adresowane są do:

  • absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w muzealnictwie, galeriach sztuki, administracji lokalnej, służbach celnych, dziennikarstwie prasowym i telewizyjnym;
  • nauczycieli historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach;
  • absolwentów studiów humanistycznych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury;
  • pracowników muzeów, antykwariatów i galerii artystycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia lub/i II stopnia)

data rozpoczęcia

06.10.2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok.17
Dom Asystenta Nr 3 ,40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32 pok.11 

 
Kierownik: dr Jerzy Gorzelik, e-mail: jerzy.gorzelik@us.edu.pl , tel. +48 607440918
Sekretarz: mgr Agnieszka Kotulska, e-mail: agnieszka.kotulska@us.edu.pl,
tel.: 32 255 44 33, 789 409 627
 

termin składania dokumentów

od 01.10.2017 do 30.09.2018 roku

opłata

Opłata: 1570 zł za semestr (przy opłacie jednorazowej),
1650 zł za semestr (przy opłacie ratalnej)

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.