facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Opłaty związane ze studiami

Ustala się na rok akademicki 2014/2015 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne ( wyszczególnione w tabelach opłat  w roku akademickim 2014/2015  poniżej)  związane z:

 

  • kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
  • powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (semestru, przedmiotu lub odpowiednio modułu/modułów);
  • powtarzaniem semestru, z powodu niezadowalających wyników w nauce w następstwie wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów;
  • prowadzeniem studiów w języku obcym;
  • prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku

 

 

 

Akty prawne:

 

Na skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.