facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opłaty związane ze studiami

Ustala się na rok akademicki 2019/2020 wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne (wyszczególnione w tabelach opłat poniżej)  związane z:

 

  • kształceniem na studiach niestacjonarnych;
  • powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym także po wznowieniu studiów;
  • zajęciami nieobjętymi programem studiów, w tym: kształceniem na drugiej i kolejnej specjalności oraz zajęciami wyrównawczymi;
  • kształceniem na kierunkach studiów prowadzonych w języku obcym
  • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 

 

 

Akty prawne:

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.