facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 - studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne

 

1.

Wydział Artystyczny - kierunki studiów :

 

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • Grafika

 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

 • Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjeć

2.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - kierunki studiów :
 • Biologia

 • Biotechnologia

 • Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

3.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji - (Wydział w Cieszynie)  - kierunki studiów :

 • Etnologia

 • Pedagogika

 • Oligofrenopedagogika z arteterapią

 • Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

 

 

 

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

4.

Wydział Filologiczny (wydział  Katowicach) - kierunki studiów :
 • Filologia polska
 • Filologia klasyczna
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
 • Kulturoznawstwo
 • Komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • Kultury mediów
 • Międzynarodowe studia polskie
 • Mediteranistyka
 • Sztuka pisania

 • Antropologia języka i komunikacji

 • Studia śląskie

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

5.

Wydział Filologiczny (wydział w  Sosnowcu ) - kierunki studiów :

 • Filologia angielska

 • Filologia germańska

 • Filologia - języki stosowane- język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym

 • Filologia - języki stosowane język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym

 • Filologia - języki stosowane język język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym

 • Filologia - romańska

 • Filologia - język francuski

 • Filologia - język włoski

 • Filologia - włoska

 • Filologia - język hiszpański

 • Filologia - rosjoznawstwo

 • Filologia - język rosyjski

 • Filologia - słowiańska

   

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

6.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - kierunki studiów :

 • Inżyniera materiałowa

 • Edukacja techniczno - informatyczna

 • Mechatronika

 • Inżynieria biomedyczna

 • Informatyka

 • Materials science and enginering

 

 

 

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

7.

Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - kierunki studiów :

 • Matematyka

 • Informatyka

 • Fizyka

 • Fizyka medyczna

 • Fizyka techniczna

 • Ekonofizyka

 • Biofizyka

 • Chemia

 • Technologia chemiczna

 

kryteria przyjęć

8.

Wydział Nauk o Ziemi - kierunki studiów :

 • Geografia

 • Geologia

 • Geofizyka

 • Studia regionalne

 • Inżynieria zagrożeń środowiskowych

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

9.

Wydział Nauk Społecznych - kierunki studiów :

 • Filozofia

 • Politologia

 • Praca socjalna

 • Socjologia

 • Doradztwo filozoficzne i coaching

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 • Doradztwo polityczne i publiczne

 • Stosowane nauki społeczne

 • Historia

 • Historia sztuki

 • Turystyka historyczna

 • Kognitywistyka

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

10.

Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunki studiów :

 • Psychologia

 • Pedagogika

 • Pedagogika specjalna

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

 

 

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

kryteria przyjęć

11.

Wydział Prawa i Administracji - kierunki studiów :

 • Prawo

 • Administracja

 • Przedsiebiorczość

 

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

12.

Wydział Radia i Telewizji - kierunki studiów :

 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

 • Reżyseria

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

13.

Wydział Teologiczny - kierunki studiów :

 • Nauki o rodzinie

 • Teologia

 

 

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

14.

Indywidualne Studia Międzyobszarowe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kryteria przyjęć

 

 

15.

Szkoła Zarządzania - kierunki studiów :

 • Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria przyjęć

 

Uchwała nr 290/2014 z dnia 2014-05-27 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2015/2016.

plik pdf

załącznik nr 2 - uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

plik pdf

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.