Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jak aplikować na studia w Uniwersytecie Śląskim

Proces aplikowania cudzoziemców na studia odbywa się w całości on-line, za pośrednictwem Internetu, przez system IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku większości kierunków nie ma potrzeby, aby kandydat przyjeżdżał do Polski w czasie trwania rekrutacji. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej (lub innego dokumentu, który pozwala na podjęcie studiów w kraju, z którego pochodzi kandydat) lub dyplomie ukończenia studiów I stopnia (lub innego dokumentu, który pozwala na podjęcie studiów II stopnia w kraju pochodzenia kandydata). W przypadku niektórych kierunków (głównie artystycznych) dodatkowe kryterium kwalifikacji na studia stanowi pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, który przeprowadzany jest na Uniwersytecie Śląskim.

Rekrutacja na studia na większość kierunków przeprowadzana jest raz w roku. Rozpoczyna się najczęściej na początku czerwca. Na niektóre kierunki studiów II stopnia przeprowadza się rekrutację w lutym – dotyczy to wyłącznie studiów uzupełniających magisterskich, na które rekrutowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia inżynierskie (trwające 7 semestrów i kończące się najczęściej w lutym).

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi kierunkami studiów. Dlatego też osoby zainteresowane podjęciem studiów prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych, gdzie zamieszczane są zawsze aktualne informacje.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji i obowiązujących procedur w danym roku akademickim publikowane są najczęściej w kwietniu lub maju każdego roku.

Rejestracja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy) - harmonogram (I nabór na kierunki prowadzone w języku polskim, na które nie przewidziano egzaminów wstępnych)

W przypadku kierunków z egzaminami wstępnymi terminy mogą być krótsze – proszę sprawdzić na stronie kierunku w systemie IRK. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji Studentów Międzynarodowych (admission@us.edu.pl). 

 

Zobacz również :  wymagane dokumenty na studia

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.