facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Specjalność: nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Studia kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego lub drugiego, którzy po ukończeniu Studiów mogą podjąć pracę w ośrodkach krajowych lub zagranicznych, zajmujących się kształceniem polonistycznym cudzoziemców albo osób polskiego pochodzenia.

Studium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów różnych innych kierunków humanistycznych. W trakcie Studiów słuchacze mogą odbyć praktyki zawodowe prowadząc zajęcia w grupach cudzoziemców, pochodzących z różnych grup narodowych i etnicznych. Dodatkowo, istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, by pracować z dziećmi i młodzieżą polonijną. Słuchacze biorą udział w zajęciach praktycznych z cudzoziemcami, które prowadzone są w formie warsztatów (warsztatach animacji kulturowej i warsztatach indywidualnej pracy z uczniem). Poprzez kontakty ze studentami-cudzoziemcami słuchacze Studiów poszerzają swoje kompetencje interkulturowe, które z pewnością okażą się pomocne w czasie pracy w ośrodkach zagranicznych oraz będą cenne w kontekście otwarcia polskich szkół na edukację dzieci migrantów.

Słuchaczami Studium mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne ukończeniu wyższych lub zawodowych studiów filologicznych lub innych humanistycznych.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych humanistycznych (licencjackich i magisterskich).

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • CV
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich
  • 2 zdjęcia (paszportowe lub dowodowe)
  • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami
  • kwestionariusz osobowy
  • deklaracja dotycząca opłat za studia

data rozpoczęcia

październik 2019

miejsce składania dokumentów

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 1/13
tel./fax: +48/32/2512991, tel. +48/32/2009424
http://www.sjikp.us.edu.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 10.00-16.00
Kierownik Studiów - dr hab. Aleksandra Achtelik, achtelik@poczta.onet.pl
Sekretarz - mgr Rosalba Satalino, szkola@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 15 maja do 20 września 2019

opłata

4500 zł (1500 zł za semestr)

dodatkowe informacje

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób.
Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty przez cały dzień. Ogólna liczba godzin: 457 (dla osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie – w tym 120 godzin praktycznych) i 555 (dla osób, które podczas nauki chcą nabyć kwalifikacje nauczycielskie – w tym 150 zajęć praktycznych). Dla osób mieszkających poza granicami istnieje możliwość zorganizowania zagranicznej edycji Studiów, podczas której część zajęć odbywa się na terenie kraju słuchaczy (sesje wyjazdowe), część zaś w Polsce. Koniecznym warunkiem jest zorganizowanie co najmniej piętnastoosobowej grupy słuchaczy.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.