facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Studia przygotowują wykwalifikowanych pracowników do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację (np. biblioteki muzeum, biblioteki klasztorne, biblioteki teatrów). Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty dające kompendium wiedzy teoretycznej oraz pozwalające nabyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Wykładane treści dotyczą m.in. organizacji działalności bibliotek; zarządzania strategicznego instytucji niedochodowych; zasad i sposobów opracowywania zbiorów; metod pracy z użytkownikami bibliotek. W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na przygotowanie przyszłego pracownika do stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, np. tworzenia stron WWW, wyszukiwania informacji w sieci i ich weryfikowania. Słuchacze są także zapoznani z problematyką edytorstwa, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. W programie studiów znajdują się również treści dotyczące ochrony i konserwacji zbiorów. Słuchacze, którzy nigdy nie pracowali w bibliotekach, odbywają obowiązkową 75-godzinną praktykę zawodową w bibliotekach różnych typów, dzięki czemu poznają lepiej swój przyszły warsztat pracy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i przez bibliotekarzy-praktyków.

czas trwania

3 semestry (350 godzin, w tym 75 godzin praktyki; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele)

zasady naboru

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej są kierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) wszystkich kierunków, z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; studia przygotowują również osoby mające przygotowanie pedagogiczne do pracy w bibliotekach szkolnych pedagogicznych.

wymagane dokumenty

  • podanie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • fotografia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
  • potwierdzenie wpłaty na studia z chwilą przyjęcia,
 

data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia i termin składania dokumentów są dostępne na stronie: http://www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=43

miejsce składania dokumentów

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
40-032 Katowice,
plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 317,
tel.: (32) 200-93-18,
fax: (32) 200-93-22
www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=43

www.ibin.us.edu.pl

Kierownik studium: dr Agnieszka Łakomy, e-mail: a.lakomy@interia.pl

Sekretarz: mgr Tadeusz Maciąg, tel.: (32) 200-93-14, 200-93-18, e-mail: tadek@us.edu.pl.

termin składania dokumentów

30 września 2017 r.

opłata

1 580 zł / semestr

dodatkowe informacje

Strona studiów podyplomowych: www.ibin.us.edu.pl

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.