facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie obejmują swoim zakresem wiedzę związaną z szeroko rozumianą nauką o społeczeństwie oraz  kształtują kompetencje i umiejętności działania w następujących subobszarach:

  • wychowania obywatelskiego
  • wychowania do życia w rodzinie
  • wychowania do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Studia są skierowane głównie do środowiska nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Studia te są kompatybilne z programem nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymogi ministerialne.
Studia mają charakter interdyscyplinarny.

czas trwania

3 semestry (zajęcia odbywają się we wtorki)

zasady naboru

  • Studia adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( licealnych i policealnych), pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.
  • Przeznaczone dla środowiska głównie nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

5 listopada - pod warunkiem wypełnienia limitu miejsc

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 3, parter
Tel. 32 359 2131
www.is.wns.us.edu.pl
 

termin składania dokumentów

31 października 2019

opłata

  • opłata: 3750 zł za całe studia (przy opłatach jednorazowych)
  • opłata: 1250 zł za semestr (przy opłatach jednorazowych), 1320 zł za semestr (przy opłatach ratalnych)

limit przyjęć

minimum 15 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.