facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie obejmują swoim zakresem wiedzę związaną z szeroko rozumianą nauką o społeczeństwie oraz  kształtują kompetencje i umiejętności działania w następujących subobszarach:

  • wychowania obywatelskiego
  • wychowania do życia w rodzinie
  • wychowania do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Studia są skierowane głównie do środowiska nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Studia te są kompatybilne z programem nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymogi ministerialne.
Studia mają charakter interdyscyplinarny.

czas trwania

3 semestry (zajęcia odbywają się we wtorki)

zasady naboru

  • Studia adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( licealnych i policealnych), pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.
  • Przeznaczone dla środowiska głównie nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

20 luty 2018

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 3, parter
Tel. 32 359 11 09, Fax 32 359 21 26
www.is.wns.us.edu.pl
 
Kierownik: dr hab. Andrzej Niesporek, tel. 32 359 11 09, e-mail: andrzej.niesporek@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Magdalena Kosa, tel. 32 359 11 09, e-mail: magdalena.kosa@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 01.01.2018 do 20.02.2018 roku

opłata

  • opłata: 3750 zł za całe studia (przy opłatach jednorazowych)
  • opłata: 1250 zł za semestr (przy opłatach jednorazowych), 1320 zł za semestr (przy opłatach ratalnych)

limit przyjęć

minimum 15 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się we wtorki. 

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Socjologii www.is.wns.us.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-wiedzy-o-spoleczenstwie

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.