Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cudzoziemcy - opłaty za studia

 

Konkurs na najlepszych kandydatów zagranicznych

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Śląski oferuje kadydatom z zagranicy konkurs, dzięki któremu cudzoziemcy z najlepszymi wynikami kwalifikacyjnymi nie będą ponosić opłaty za studia.

Oferta obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach oraz regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydować będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów), a także stopień znajomości języka polskiego (bądź angielskiego).

Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim lub angielskim w wystarczającym stopniu, może otrzymać szansę na podjęcie studiów bez ponoszenia opłat.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na studia na wyżej wymienionych zasadach, nie może otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Opłaty za studia

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadzie odpłatności.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.