facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cudzoziemcy - opłaty za studia

 

Konkurs na najlepszych kandydatów zagranicznych

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Śląski oferuje kadydatom z zagranicy konkurs, dzięki któremu cudzoziemcy z najlepszymi wynikami kwalifikacyjnymi nie będą ponosić opłaty za studia.

Oferta obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach oraz regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Kwalifikacja na studia ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydować będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów), a także stopień znajomości języka polskiego (bądź angielskiego).

Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim lub angielskim w wystarczającym stopniu, może otrzymać szansę na podjęcie studiów bez ponoszenia opłat.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na studia na wyżej wymienionych zasadach, nie może otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Opłaty za studia

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadzie odpłatności.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.