facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Cudzoziemcy - opłaty za studia

 

Bezpłatne miejsca

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski oferuje obywatelom państw nienależących do Unii Europejskiej prawie 200 bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim.

Oferta obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Kwalifikacja na studia będzie miała charakter konkursowy. O przyjęciu na studia decydowały będą wyniki kandydata (oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub dyplomie studiów I stopnia) oraz znajomość języka polskiego.

Konkurs rozpocznie się w 1 czerwca 2017 r. Każdy kandydat, który zarejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), legitymuje się dobrymi ocenami z poprzedniego etapu edukacji oraz posługuje się językiem polskim w wystarczającym stopniu może dostać się na jedno z bezpłatnych miejsc  na studiach prowadzonych w języku polskim.

Jeśli kandydat zostanie przyjęty na bezpłatne miejsce, nie będzie płacił czesnego za studia. Nie będzie mógł jednak otrzymać żadnego stypendium z uczelni. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Polsce będzie musiał pokryć sam.

Zobacz listę bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim (kierunki studiów)

 

Opłaty za studia

Cudzoziemcy pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą podejmować studia na zasadzie odpłatności.

z dnia 2017-05-30 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.

zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.