Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.