facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego

Studia przygotowują wysoko kwalifikowane kadry menadżerskie spółek prawa handlowego przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz fundacji  i stowarzyszeń.
Studia Podyplomowe przydatne są w szczególności dla prawników, a zwłaszcza radców prawnych, aplikantów oraz praktyków zarządzających spółkami prawa handlowego (prywatnymi oraz spółkami handlowymi Skarbu Państwa): ekonomistów, osób pracujących w działach marketingu, zarządzania, logistyki spółek handlowych; przedsiębiorców prywatnych oraz przedstawicieli różnych państwowych jednostek organizacyjnych.
W studiach podyplomowych z zakresu prawa handlowego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe, bądź studia licencjackie. Brak ukończenia studiów prawniczych nie stoi na przeszkodzie w uczestniczeniu na studiach. Program studiów opracowany został pod względem merytorycznym,  tak aby zapewnić podstawowe, pogłębione wiadomości z zakresu szeroko pojętego prawa prywatnego (cywilnego) i handlowego.

Organizatorzy zapewniają wysoki poziom kształcenia, wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych z tytułem profesorskim mających bogaty dorobek naukowy i znajomość praktyki stosowania prawa.

 

czas trwania

2 semestry (I semestr: marzec – czerwiec; II semestr: październik – luty)

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uniwersytetów i innych wyższych uczelni.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni,
  • w przypadku skierowania - zobowiązanie pracodawcy

data rozpoczęcia

marzec

miejsce składania dokumentów

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
tel.: 32 359 20 72
Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ
tel: 32 359-12-15
Sekretariat studiów: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, p.39
tel./fax: 32 359-20-72 lub 359-15-66, kom. 502 13 78 99
e-mail: barbara.szamsza@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 15 października do 15 marca

opłata

opłata roczna: 3000 zł; semestr: 1500 zł

opłata wnoszona jest semestralnie

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.