facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej głównie w zakresie prawa: gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji, prawa pracy i finansów publicznych. Przedmioty prowadzone w ramach studiów to m.in. wstęp do prawa konstytucyjnego, ustrój administracji lokalnej w Polsce, prawo administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej, finanse publiczne i system podatkowy w Polsce, teoria i praktyka negocjacji, wstęp do prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, podstawy prawa handlowego, środki prawne interwencjonizmu państwowego w gospodarce rynkowej, instytucje europejskie, ustrój organów ochrony prawnej. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), którzy chcą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia*,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 fotografie (jak na dowód osobisty),
  • kserokopia dowodu osobistego
* druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie.

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b
pok.33, parter
tel.: 032 359 21 49
Sekretariat: mgr Agnieszka Cichoń
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
http://www.wpia.us.edu.pl/
Kierownik: dr hab. Michał Kania

Godziny pracy sekretariatu: 
poniedziałek : 14.00-17.00
wtorek : 12.00-15.00
środa: NIECZYNNE
czwartek  12.00 - 15.00
piątek 11.00-14.00

termin składania dokumentów

4 czerwca 2018 r. - 8 czerwca 2018 r.
9 lipca 2018 r.- 12 lipca 2018 r.
11 września 2018r. - do wyczerpania limitu miejsc
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

opłata

Odpłatność za studia: ( decyduje data wpływu środków na konto UŚ ) :
opłata jednorazowa – do 01.10.2018 r. - 3200 zł (opłata za 2 semestry)  
opłata jednorazowa – do 01.10.2018 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr)
do 01.03.2019 r.  – 1600zł  (opłata za 2 semestr)
 
opłata w ratach *: ( wyższa o 80 zł)
I semestr 
I rata - do 01.10.2018 r. – 554,40 zł
II rata – do 15.11.2018 r. – 554,40  zł
III rata – do 15.12.2018 r. – 571,20 zł
 
II semestr 
I rata – do 01.03.2019 r. - 554,40  zł 
II rata – do 15.04.2019 r. - 554,40  zł 
III rata – do 15.05.2019 r. – 571,20 zł

limit przyjęć

90 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.