Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nauka języka polskiego

Kursy języka polskiego są pomyślane tak, aby mogła w nich uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego.

Szkoła prowadzi kursy dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych, którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju w sprawach zawodowych.

Są to kursy dla osób, które dysponują niewielkim czasem na naukę i dla tych, które chcą się uczyć systematycznie.  Na kursach języka polskiego jest miejsce dla studenta polonistyki i dla biznesmena.

Specjalne programy nauki umożliwiają udział w zajęciach, gdzie odbywają się regularne studia językowe i w zajęciach, gdzie w szybki i atrakcyjny sposób uczestnik nabywa umiejętności posługiwania się językiem polskim w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego i zawodowego.

Kursy języka polskiego są prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka

  • A0 – Sytuacje komunikacyjne,
  • A1 – Wprowadzenie do języka,
  • A2 – Wstępny,
  • B1 – Progowy,
  • B2 – Średni ogólny,
  • C1 – Średni specjalistyczny,
  • C2 – Zaawansowany.

 

Kursy rozpoczynają się testem kwalifikacyjnym i kończą testem oceniającym postępy w nauce. W czasie kursów przeprowadzane są testy sprawdzające.

Godzina lekcyjna na kursach trwa 45 minut. Podstawowy moduł nauczania składa się z 60 godzin lekcyjnych. Za zaliczenie 60 godzin kursu Szkoła przyznaje 6 punktów ECTS. Bliższe informacje na temat oferowanych kursów na stronie  : http://sjikp.us.edu.pl/kursy_k/index.html

 

 

Kontakt : 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 KATOWICE
Tel. +48/32/2009 424
fax +48/32/2512 991
 
 
 
 
 
 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.