facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2009/2010

K i e r u n e k Limit Liczba kandydatów objętych kwalifikacją Liczba kandydatów na 1 miejsce
Administracja - I stopnia 90 1 159 12,9
Realizacja obrazu film., telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie) 8 111 13,9
Pedagogika K-ce - I stopnia- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i wychowanie przedszkolne 30 413 13,8
Filologia języki stosowane: język francuski i język angielski - pr. tłumaczeniowy - I stopnia  27 287 10,6
Psychologia (jednolite magisterskie) 125 1 294 10,4
Reżyseria - I stopnia 8 77 9,6
Filologia język hiszpański - pr. tłum. z językiem rosyjskim - I stopnia 27 256 9,5
Pedagogika K-ce - I stopnia- resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 30 284 9,5
Filologia angielska - pr. język biznesu - I stopnia 40 372 9,3
Socjologia - I stopnia  105 921 8,8
Filologia angielska - kultura-media-translacja - I stopnia 25 208 8,3
Praca socjalna - I stopnia 30 197 6,6
Filologia język rosyjski od podstaw - pr. język biznesu - I stopnia 25 158 6,3
Pedagogika K-ce - I stopnia- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i oligofrenopedagogika 30 174 5,8
Prawo (jednolite magisterskie) 250 1 423 5,7
Politologia - I stopnia 180 1 011 5,6
Kulturoznawstwo - I stopnia 125 686 5,5
Pedagogika K-ce - I stopnia- opiekuńczo-wychowawcza 30 160 5,3
Historia sztuki - I stopnia 30 153 5,1
Nauki o rodzinie 30 145 4,8
Zarządzanie - I stopnia 90 430 4,8
Pedagogika K-ce - I stopnia- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i edukacja informatyczna 30 130 4,3
Filologia germańska - pr. kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru językowego - I stopnia 25 102 4,1
Filologia język rosyjski - pr. tłumaczeniowy - I stopnia 50 202 4,0
Historia - I stopnia  120 462 3,9
Pedagogika K-ce - I stopnia- zdrowia 30 114 3,8
Filologia angielska - pr. tłum. - j. niemiecki - I stopnia 25 94 3,8
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 - I stopnia
30 109 3,6
Filologia angielska - pr. tłum. - j. arabski - I stopnia 25 90 3,6
Biologia - I stopnia 100 322 3,2
Filologia rosjoznawstwo - I stopnia 25 80 3,2
Socjologia - I stopnia (Rybnik) 30 93 3,1
Chemia - I stopnia 100 307 3,1
Pedagogika K-ce - II stopnia - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 30 92 3,1
Biotechnologia - I stopnia 100 305 3,1
Kulturoznawstwo - II stopnia 30 90 3,0
Geografia - I stopnia 150 445 3,0
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 60 176 2,9
Fizyka medyczna - I stopnia 60 174 2,9
Filologia angielska - kultura-media-translacja
 - II stopnia
20 57 2,9
Historia - I stopnia (Rybnik) 30 84 2,8
Filologia angielska - pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - I stopnia  25 67 2,7
Filologia klasyczna - I stopnia 50 134 2,7
Politologia - I stopnia (Rybnik) 30 80 2,7
Filologia angielska - pr. nauczycielski - I stopnia 50 131 2,6
Inżynieria biomedyczna - I stopnia 75 196 2,6
Filologia polska - I stopnia 250 624 2,5
MISM-P - I stopnia        20 49 2,5
Informatyka (WIiNoM) - I stopnia 100 231 2,3
Filologia germańska - pr. nauczycielski - I stopnia  50 115 2,3
MISH - I stopnia 20 45 2,3
Filologia włoska - I stopnia 27 59 2,2
Geologia - I stopnia 120 262 2,2
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - opiekuńczo wychowawcza 60 131 2,2
Etnologia - I stopnia 75 160 2,1
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  - I stopnia 75 159 2,1
Informatyka (WMFCh) - I stopnia 75 159 2,1
Filozofia - I stopnia 105 220 2,1
Grafika - I stopnia  30 61 2,0
Filologia język hiszpański -  II stopnia 20 40 2,0
Filozofia - I stopnia (Rybnik)  30 60 2,0
Filologia język francuski - pr. tłum z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim- I stopnia 54 104 1,9
Socjologia - II stopnia - komunikacja społeczna 30 57 1,9
Ochrona środowiska - I stopnia 125 236 1,9
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - animacja społeczno-kulturalna 60 113 1,9
Geofizyka - I stopnia  50 92 1,8
Filologia język rosyjski od podstaw - II stopnia 20 36 1,8
Inżynieria materiałowa - I stopnia 50 87 1,7
Filologia angielska - pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - II stopnia 20 34 1,7
Filologia angielska - pr.nauczycielski - II stopnia  80 133 1,7
Filologia rosyjska - I stopnia 25 41 1,6
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopnia 
 
24 39 1,6
Matematyka - I stopnia 175 275 1,6
Politologia - II stopnia 60 93 1,6
Pedagogika K-ce - II stopnia - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna 30 46 1,5
Filologia słowiańska - I stopnia 100 152 1,5
Filologia romańska - II stopnia 20 30 1,5
Realizacja obrazu film., telewizyjnego i fotografia - II stopnia 10 15 1,5
Filologia polska - I stopnia (Rybnik) 75 112 1,5
Socjologia - II stopnia -praca socjalna organizowanie społeczności lokalnej 30 44 1,5
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - edukacja filozoficzno-społeczna 30 44 1,5
Filozofia - II stopnia 30 40 1,3
Filologia język francuski - II stopnia 20 26 1,3
Historia - II stopnia 30 37 1,2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - I stopnia 60 73 1,2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - II stopnia 16 19 1,2
Filologia włoska - II stopnia 40 47 1,2
Teologia (jednolite magisterskie) ogólna 50 58 1,2
Filologia języki stosowane: jęz. francuski i jęz. angielski - II stopnia  20 23 1,2
Chemia - środowiska - I stopnia 50 57 1,1
Biotechnologia - II stopnia 100 108 1,1
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 - II stopnia
30 32 1,1
Filologia języki wschodniosłowiańskie - II stopnia 20 21 1,1
Ekonofizyka - I stopnia 50 52 1,0
Socjologia - II stopnia (dla WSZiNS Tychy) 150 138 0,9
Filologia polska - II stopnia 100 90 0,9
Edukacja techniczno informatyczna - I stopnia  100 85 0,9
Teologia (jednolite magisterskie) nauczycielska 50 39 0,8
Informatyka - II stopnia 125 96 0,8
Geografia - II stopnia 150 105 0,7
Pedagogika w Cieszynie - II stopnia 200 137 0,7
Biologia - II stopnia 100 67 0,7
Ochrona środowiska - II stopnia 125 83 0,7
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- II stopnia
75 48 0,6
Geologia - II stopnia 75 47 0,6
Teologia (jednolite magisterskie) pastoralna 50 31 0,6
Filologia słowiańska - II stopnia 80 47 0,6
Ekonofizyka - II stopnia 25 14 0,6
Fizyka - I stopnia 150 84 0,6
Etnologia - II stopnia 75 28 0,4
Politologia - MSzNP - II stopnia 50 14 0,3
Fizyka - II stopnia      100 3 0,0
Edukacja techniczno-informatyczna - II stopnia (nieuruchomiony) 75 0 0,0
Fizyka medyczna - II stopnia 20 18 0,0
Inżynieria materiałowa - II stopnia
(nieuruchomiony)
50 0 0,0
Matematyka - II stopnia          (nieuruchomiony) 50 0 0,0
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową 30 0 0,0
Pedagogika w Cieszynie - I stopnia - asystent osoby niepełnosprawnej 30 0 0,0

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.