facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku 2010/2011

K i e r u n e k Limit Liczba kandydatów objętych kwalifikacją Liczba kandydatów na 1 miejsce
Filologia angielska - kultura-media-translacja - I st. 25 408 16,3
Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (jednolite magisterskie) 8 105 13,1
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 i wychowanie przedszkolne - I stopnia 
30 361 12,0
Reżyseria - I stopnia 8 92 11,5
Filologia angielska - pr. tłum.- j. chiński - I stopnia 20 226 11,3
Filologia : języki stosowane: język francuski i język  angielski - pr. tłumaczeniowy - I stopnia  27 281 10,4
Filologia angielska - pr. język biznesu - I stopnia 50 445 8,9
Psychologia (jednolite magisterskie) 125 1 064 8,5
Filologia : język hiszpański - pr. tłum.- I stopnia 27 222 8,2
Filologia angielska - pr. tłum. - j. niemiecki - I stopnia 25 204 8,2
Filologia angielska - pr. tłum. - j. arabski - I stopnia 25 196 7,8
Filologia angielska - pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - I stopnia  25 181 7,2
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - I stopnia  30 211 7,0
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika - I stopnia 
30 208 6,9
Administracja - I stopnia 95 635 6,7
Filologia angielska progr. nauczycielski z j. niemieckim - I stopnia 25 156 6,2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - I stopnia  30 181 6,0
Chemia leków 50 297 5,9
Socjologia - I stopnia  105 605 5,8
Filologia angielska progr. nauczycielski z informatyką
 - I stopnia
25 131 5,2
Prawo (jednolite magisterskie) 255 1 206 4,7
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 i edukacja informatyczna - I stopnia 
30 139 4,6
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 - I stopnia
30 128 4,3
Filologia: język rosyjski - pr. język biznesu - I stopnia 25 106 4,2
Zarządzanie - I stopnia 90 367 4,1
Historia - II stopnia 30 120 4,0
Filologia germańska - pr. kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru językowego - I stopnia 25 97 3,9
Politologia - I stopnia 180 688 3,8
Filologia angielska - kultura-media-translacja
 - II stopnia
20 73 3,7
Kulturoznawstwo - I stopnia 125 448 3,6
Biotechnologia - I stopnia 100 330 3,3
Filologia : język rosyjski - pr. tłumaczeniowy - I stopnia 50 161 3,2
Filologia : rosjoznawstwo - I stopnia 25 80 3,2
MISH - I stopnia (jednolite magisterskie) 20 60 3,0
Pedagogika zdrowia - I stopnia  30 88 2,9
Historia - I stopnia  120 350 2,9
Filologia : włoska - II stopnia 20 56 2,8
Nauki o rodzinie 30 84 2,8
Biologia - I stopnia 120 330 2,8
Praca socjalna - I stopnia 60 162 2,7
Politologia - I stopnia (Rybnik) 30 80 2,7
Fizyka medyczna - I stopnia 60 159 2,7
Informatyka -  I stopnia (inżynierskie) 75 197 2,6
Filologia angielska - pr. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - II stopnia 20 51 2,6
Filologia germańska - pr. nauczycielski - I stopnia  50 127 2,5
Filologia : język włoski - progr. tłumaczeniowy - I stopnia 27 68 2,5
Grafika - I stopnia  30 71 2,4
Socjologia - I stopnia (Rybnik) 60 141 2,4
Ekonofizyka - I stopnia 50 117 2,3
Filologia polska - I stopnia 250 582 2,3
Ochrona środowiska - I stopnia 125 282 2,3
Socjologia - komunikacja społeczna - dla absolwentów studiów wyższych z kierunków humanistyczno-społecznych 60 135 2,3
Biofizyka   - I stopnia 50 112 2,2
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- I stopnia
75 168 2,2
Historia sztuki - I stopnia 60 134 2,2
Informatyka (WIiNoM) - I stopnia 75 167 2,2
Pedagogika w Cieszynie - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - I stopnia
i wychowanie przedszkolne
60 133 2,2
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopnia
 
24 51 2,1
Historia - I stopnia (Rybnik) 30 63 2,1
MISM-P - I stopnia        20 41 2,1
Inżynieria biomedyczna - I stopnia 100 204 2,0
Filologia słowiańska - I stopnia 80 160 2,0
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 - II stopnia
30 58 1,9
Pedagogika w Cieszynie - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - I stopnia
i terapia pedadogiczna
60 114 1,9
Filologia angielska - pr. nauczycielski - II stopnia 80 150 1,9
Chemia - I stopnia 100 186 1,9
Informatyka (WMFiCh) - I stopnia 75 138 1,8
Filologia polska - I stopnia (Rybnik) 75 135 1,8
Geografia - I stopnia 150 266 1,8
Filozofia - I stopnia 120 211 1,8
Inżynieria materiałowa - I stopnia 100 172 1,7
Matematyka - I stopnia 175 299 1,7
Filologia : język francuski - pr. tłum. z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim- I stopnia 54 92 1,7
Pedagogika - II stopnia 180 304 1,7
Etnologia - I stopnia 75 125 1,7
Filologia rosyjska progr. nauczycielski z językiem angielskim lub niemieckim - I stopnia 25 41 1,6
Geologia - I stopnia 150 243 1,6
Kulturoznawstwo - II stopnia 100 151 1,5
Filologia romańska - II stopnia 20 30 1,5
Socjologia ogólna - dla absolwentów studiów wyższych z kierunków humanistyczno-społecznych 140 206 1,5
Filologia : język francuski - II stopnia 20 29 1,5
Chemia informatyczna 50 71 1,4
Pedagogika w Cieszynie - animacja społeczno-kulturalna - I stopnia 60 83 1,4
Chemia - środowiska - I stopnia 50 69 1,4
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - II stopnia 16 21 1,3
Pedagogika w Cieszynie - opiekuńczo-wychowawcza - I stopnia 60 77 1,3
Filologia klasyczna - I stopnia 50 63 1,3
Pedagogika w Cieszynie - II stopnia 300 377 1,3
Filologia angielska - pr. tłum. - j. niemiecki - II stopnia 20 25 1,3
Edukacja techniczno-informatyczna - I stopnia  75 93 1,2
Filologia : język hiszpański -  II stopnia 20 24 1,2
Biotechnologia - II stopnia 100 115 1,2
Filologia germańska - pr. nauczycielski - II stopnia  30 33 1,1
MISH -  II stopnia  15 16 1,1
Grafika - II stopnia 30 32 1,1
Teologia nauczycielska 50 53 1,1
Filologia germańska - pr. kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru językowego -  II stopnia 20 21 1,1
Fizyka - I stopnia 100 101 1,0
Praca socjalna - organizowanie społeczności lokalnej - dla absolwentów studiów wyższych z kierunków humanistyczno-społecznych 60 60 1,0
Filozofia - II stopnia 60 59 1,0
Politologia - II stopnia 240 236 1,0
Geofizyka - I stopnia  75 73 1,0
Pedagogika w Cieszynie - edukacja filozoficzno-społeczna - I stopnia 30 29 1,0
Filologia polska - II stopnia 250 234 0,9
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - I stopnia 50 44 0,9
Pedagogika w Cieszynie - wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową - I stopnia 30 26 0,9
Teologia pastoralna 50 42 0,8
Filologia angielska - pr. tłum. - j. arabski - II stopnia 20 16 0,8
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - II stopnia 50 39 0,8
Filozofia - I stopnia (Rybnik)   60 46 0,8
Biologia - II stopnia 100 76 0,8
Reżyseria - II stopnia 8 6 0,8
Informatyka - II stopnia 125 91 0,7
Teologia ogólna 50 35 0,7
Matematyka - II stopnia           120 82 0,7
Filologia : język rosyjski - II stopnia 50 33 0,7
Filologia słowiańska - II stopnia 80 52 0,7
Geografia - II stopnia 150 95 0,6
Filologia : języki stosowane: jęz. francuski i jęz. angielski - program tłumaczeniowy
z j. biznesu - II stopnia 
20 12 0,6
Chemia - II stopnia 80 45 0,6
Filologia : języki wschodniosłowiańskie - II stopnia 25 14 0,6
Fizyka medyczna - II stopnia 40 22 0,6
Geologia - II stopnia 100 54 0,5
Ochrona środowiska - II stopnia 125 66 0,5
Etnologia - II stopnia 75 38 0,5
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- II stopnia
75 32 0,4
Politologia - MSzNP - II stopnia 50 17 0,3
Edukacja techniczno-informatyczna - II stopnia 75 25 0,3
Fizyka - II stopnia      75 21 0,3
Chemia środowiska - II stopnia (nieuruchomiony) 50 0 0,0
Filologia klasyczna - II stopnia  (nieuruchomiony) 20 0 0,0
Filologia rosyjska - II stopnia         (nieuruchomiony) 25 0 0,0
Ekonofizyka - II stopnia        (nieuruchomiony) 25 0 0,0
Inżynieria materiałowa - II stopnia (nieuruchomiony) 100 0 0,0
Pedagogika w Cieszynie - asystent osoby niepełnosprawnej - I stopnia (nieuruchomiony) 30 6 0,0

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.