facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt, powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy złożyć wniosek o wydanie karty czasowego pobytu nie później niż w ostatnim dniu ważności wizy.

 
Tryb załatwiania spraw, informacja na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/twoja_sprawa_w_wsoic.html
 
 
Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Katowic zajmuje się:
Oddział do Spraw Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.