facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

Powyższe stosuje się w przypadku,  gdy kryteria przyjęć na wybranym kierunku studiów nie precyzują przeliczania wyniku z poziomu dwujęzycznego.

Pod pojęciem kandydata, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej, należy rozumieć także kandydata, który zdał egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.