facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia

Informacje dla studentów przyjętych na I rok studiów

 

Schemat rekrutacji ma charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące zasad przyjęć na konkretny kierunek studiów podane zostały w kryteriach przyjęć  wybranego kierunku. Dokładne terminy rejestracji w IRK, miejsca i terminy przyjmowania dokumentów zostały podane szczegółowo, odrębnie dla każdego kierunku w systemie IRK.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.