facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Elektroniczne legitymacje studenckie i indeksy.

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (studia stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - Elektroniczną Legitymację Studencką. Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

 

 

Droga Studentko i Drogi Studencie I roku studiów! Jeśli szukasz informacji dotyczącej odbioru legitymacji i indeksu - skontaktuj się z DZIEKANATEM swojego wydziału. Wykaz wydziałów i dziekanatów.

Akty prawne:

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.