facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowa Matura od 2010 roku

 

CZĘŚĆ PISEMNA
oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:
obowiązkowe
zdawane na poziomie podstawowym
dodatkowe
zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • język mniejszości narodowej ( obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej)
 • jeden, dwa, trzy, cztery, pięć lub sześć przedmiotów wybranych spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):
  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia
  • geografia
  • historia
  • historia muzyki
  • historia sztuki
  • informatyka
  • język łaciński i kultura antyczna
  • język obcy nowożytny (jeśli ten sam, który absolwent wybrał jako przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony; jeśli inny niż przedmiot obowiązkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony)
  • język polski (poziom rozszerzony)
  • matematyki (poziom rozszerzony)
  • wiedza o społeczeństwie
  • wiedza o tańcu
  • język regionalny - kaszubski
Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski
CZĘŚĆ USTNA
oceniana w szkole, obejmuje przedmioty :
obowiązkowe:
dodatkowe:
 • język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach
 • język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej ( obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej)
 • język obcy nowożytny (jeśli ten sam, który absolwent wybrał jako przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony; jeśli inny niż przedmiot obowiązkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony)
 • język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
 • język regionalny - j.kaszubski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach
 Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.