facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Komunikaty

 

 SPRAWY bieżące

Program MOST - oferta miejsc, koordynatorzy wydziałowi programu Most - termin do 28 marzec 2018

studia I, II stopnia i jednolite magisterskie

 

studia doktoranckie

 


 

SPRAWY zrealizowane

Przygotowanie sprawozdania S12 - termin do 9 styczeń 2017r.

Gotowe sprawozdanie S-12 (wygenerowane z USOS w wersji XLS) należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sylwia.krawczak@us.edu.pl

Wydrukowany raport S-12 (wersja PDF) należy także złożyć w formie papierowej i podpisanej w Dziale Kształcenia najpóźniej do dnia 9 stycznia 2017 r.

 

 

Przygotowanie sprawozdania S-10 i S-11  za rok 2016 - w terminie do 6 grudnia 2016

 

Gotowe sprawozdanie S-10 (wygenerowane z USOS w wersji XLS) należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sylwia.krawczak@us.edu.pl - studia stacjonarne oraz beata.olkis@us.edu.pl – studia niestacjonarne. Wydrukowany raport S-10 (wersja PDF) należy także złożyć w formie papierowej i podpisanej w Dziale Kształcenia najpóźniej do dnia 6 grudnia 2016 r.
Podpisane sprawozdanie S-11, wydrukowane z USOS należy złożyć w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych w nieprzekraczalnym terminie 6 grudnia 2016 r.

 

Wytypowanie przedstawicieli wydziału do obserwacji części pisemnej egzaminu maturalnego - termin 14 marzec 2016

 

 

Wykaz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich - termin do 19 luty 2016

 

Propozycje uprawnień dla laureatów konkursów, proszę złożyć do Działu Kształcenia w formie papierowej podpisanej przez władze wydziału lub jednostki dydaktycznej, w terminie do 19 lutego 2016 r. Wersję elektroniczną proszę przesłać na adres: miroslaw.gorgon@us.edu.pl   (telefon: 359-18 -80).

 

Przygotowanie sprawozdania S12 - termin do 8 styczeń 2016r.

 

 

Gotowe sprawozdanie należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: sylwia.krawczak@us.edu.pl (wew. 1880), a także złożyć w formie papierowej i podpisanej w Dziale Kształcenia w terminie najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 r.

 


Obserwatorzy egzaminu maturalnego w części pismenej - termin do 12 marca 2015 roku

 

Listę osób delegowanych proszę przekazać w wersji elektronicznej do Działu Kształcenia  na adres miroslaw.gorgon@us.edu.pl   w terminie do 12 marca 2015 roku.

 


Przygotowanie propozycji opłat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2014/2015 termin do 31 maja 2014

W związku z pismem Pana Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka z dnia 6 maja 2014 r. (DK.5.53.64.2014) w sprawie propozycji wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2014/2015 uprzejmie wyjaśniam, że:

  • aktualne w roku akademickim 2014/2015 kwoty należy wpisać w zamieszczone poniżej tabele
  • w tabelach należy uwzględnić nowe kierunki i specjalności (dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych).

Szczegółowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określone zostały w:

 

Propozycje opłat za usługi edukacyjne na rok akademickim 2014/2015 (wypełnione tabele) proszę złożyć w formie papierowej w Dziale Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego, jak również – uprzejmie proszę o przesłanie ich w formie elektronicznej na adres mailowy: ewa.lipska@us.edu.pl

Studia I i II stopnia , jednolite magisterskie

 

Tabele opłat z podziałem na jednostki

 

 

Studia doktoranckie

 

 


Program MOST ;

 

Przygotowanie harmonogramu rekrutacji 2014/2015 - termin do 11 kwietnia 2014

 

Materiały proszę przekazać do Działu Kształcenia w terminie do 11 kwietnia 2014 r. w formie papierowej oraz drogą elektroniczną: beata.olkis@us.edu.pl  

 

Powołanie składów wydziałowych komisji rekrutacyjnych - termin do dnia 11 kwietnia 2014

  • pismo skierowane na wydziały
  • wykaz 1 - powołanie WKR -  Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie: egzaminu wstępnego (pisemnego lub ustnego), rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzianu praktycznego, konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych, średniej ocen ze studiów wyższych
  • wykaz 2 - nie powołuje się WKR - wstęp na studia jest wolny i odbywa się wyłącznie na podstawie złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Proszę o przesłanie wykazu/wykazów w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną: beata.olkis@us.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.