facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje dla WKR

 

ADRES STRONY logowania do systemu IRK dla komisji :

https://panel.us.edu.pl /irk

Login  : pracowniczy adres mailowy : jan.kowalski@us.edu.pl

Hasło : hasło do poczty

 

Szkolenie dla wydziałowych komisji rekrutacyjnych w zakresie obsługi Systemu IRK odbędzie się 3 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie.


Kandydaci na studia z zagranicy posiadający Kartę Polaka, mogą mieć trudności z dostarczeniem wymaganych dokumentów do siedzib Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w wyznaczonych terminach. Dlatego też prosimy, aby w przypadku niedostarczenia świadectw dojrzałości lub dyplomów w formie papierowe, brali Państwo pod uwagę dokumenty dostarczone elektronicznie, tj. wgrane do systemu IRK.
W przypadku zakwalifikowania kandydata, należy zobowiązać go do dostarczenia oryginałów dokumentów do Dziekanatu przed rozpoczęciem studiów.

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.