Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje dla WKR

 

ADRES STRONY logowania do systemu IRK dla komisji :

https://panel.us.edu.pl /irk

Login  : pracowniczy adres mailowy : jan.kowalski@us.edu.pl

Hasło : hasło do poczty

 

Szkolenie dla wydziałowych komisji rekrutacyjnych w zakresie obsługi Systemu IRK odbędzie się 3 lipca 2019r. o godz. 10.00 w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie.


Kandydaci na studia z zagranicy posiadający Kartę Polaka, mogą mieć trudności z dostarczeniem wymaganych dokumentów do siedzib Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w wyznaczonych terminach. Dlatego też prosimy, aby w przypadku niedostarczenia świadectw dojrzałości lub dyplomów w formie papierowe, brali Państwo pod uwagę dokumenty dostarczone elektronicznie, tj. wgrane do systemu IRK.
W przypadku zakwalifikowania kandydata, należy zobowiązać go do dostarczenia oryginałów dokumentów do Dziekanatu przed rozpoczęciem studiów.

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.