Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zakres zadań

 

Dział Kształcenia  mieści się w budynku Rektoratu UŚ ,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice , pokoje: 10, 11, 12 (parter)
tel. wewnętrzny: 1622, 1770, 1810, 1880,
fax.  359 20 47 

Do zadań Działu Kształcenia należy:

 1. nadzór merytoryczny nad całością spraw związanych z rekrutacją kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Uniwersytecie,w tym opracowanie regulacji prawnych dotyczących rekrutacji,
 2. obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 3. prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na wszystkich studiach prowadzonych w Uniwersytecie,
 4. współdziałanie z jednostkami dydaktycznymi przy tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów,
 5. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zajęć dydaktycznych w poszczególnych jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu, w tym rozliczanie pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych,
 6. prowadzenie albumu studenta,
 7. prowadzenie księgi dyplomów,
 8. sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w sprawach studenckich w zakresie toku studiów, w II instancji,
 9. koordynacja i nadzór nad programem mobilności studentów MOST,
 10. obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
 11. sporządzanie zbiorczych zamówień na druki ścisłego zarachowania, obowiązujące w procesie dydaktycznym oraz nadzór nad ich rozliczaniem,
 12. udział w opracowywaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na dydaktykę,
 13. współpraca z Państwową Komisją Akredytacyjną oraz Uczelnianą Komisją Akredytacyjną

 

 

Kierownik działu:  mgr Ewa Słomiana,  pok.11, tel. 359 16 22  email : ewa.slomiana@us.edu.pl
 

 

Z-ca kierownika działu: 

lic. Małgorzata Drenda 

pok.11, tel. 359 16 22

malgorzata.drenda@us.edu.pl

mgr Sylwia Krawczak -starszy referent

pok. 10 , tel. 359 18 80

sylwia.krawczak@us.edu.pl
 

Anna Koźmińska - specjalista

pok.12, tel. 359 17 70

anna.kozminska@us.edu.pl
 

mgr Aleksandra Koch - specjalista

pok.12, tel. 359 17 70

aleksandra.koch@us.edu.pl

mgr Iwona Leśny - specjalista

pok.10, tel. 359 18 10

iwona.lesny@us.edu.pl
 

mgr Urszula Miemiec - samodzielny referent

pok.11, tel. 359 16 22

urszula.miemiec@us.edu.pl
 

 • praktyki zawodowe studentów: centralny rejestr porozumień w sprawie realizacji praktyk studenckich, plany i sprawozdania finansowe
 • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie wykonanych zajęć (pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe) Wydziału Artystycznego, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

mgr Ewa Lipska - specjalista

pok.10, tel. 359 18 80

ewa.lipska@us.edu.pl

 • sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w kwestiach toku studiów w II instancji
 • koordynator programu wymiany studentów MOST 
 • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie wykonanych zajęć (pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe) Szkoły Zarządzania, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
   

mgr Rafał Machna - specjalista

pok.10, tel. 359 18 10

rafal.machna@us.edu.pl

 • sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w kwestiach toku studiów w II instancji. 
 • udzielanie informacji dotyczących cudzoziemców ubiegających sie o przyjęcia na studia w UŚ, informacji o nostryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu 
 • sprawozdanie do MNiSW w sprawie cudzoziemców
 • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie wykonanych zajęć (pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe)  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 

Beata Olkis - st.referent

pok.10, tel. 359 18 10 

beata.olkis@us.edu.pl

 • sporządzanie sprawozdań GUS dot. studiów niestacjonarnych
 • sprawozdawczość dotycząca wykonania godzin dydaktycznych
 • sporządzanie kalkulacji wynikowej opłat rekrutacyjnych
 • sporządzanie poleceń wypłat za egzaminy wstępne
 • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie wykonanych zajęć (pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe) Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Teologicznego 

Mirosław Gorgoń - specjalista

pok.10, tel. 359 18 80

miroslaw.gorgon@us.edu.pl
 

 • prowadzenie dokumentacji obciążeń dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów oraz dokonywanie rozliczeń na podstawie wykonanych zajęć (pensum dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
 • współpraca z Zespołem Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia
 • aktualizacja informacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia
 • aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie dla kandydatów oraz stronie działu kształcenia

 

 

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.