facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studiach niestacjonarnych - 2007/2008

Kierunek limit Liczba zapisanych osób Ilość kandydatów
na 1 miejsce
Administracja 500 383 0,8
Adminstracja MU 750 535 0,7
Prawo 700 905 1,3
Biologia 100 88 0,9
Biologia MU 100 - -
Biotechnologia 100 - -
Ochrona środowiska 100 - -
Ochrona środowiska MU 100 - -
Edukacja techniczno-informatyczna 150 - -
Informatyka 100 60 0,6
Informatyka MU 100 110 1,1
Filologia polska 100 66 0,7
Filologia polska MU 75 28 0,4
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 75 67 0,9
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo MU 75 25 0,3
Kulturoznawstwo 100 100 1,0
Filologia spec. angielska pr. język biznesu 20 54 2,7
Filologia spec. angielska MU 100 178 1,8
Filologia spec. angielska pr. język angielski MU 20 15 0,8
Filologia spec. angielska pr. tłumacz. jęz. chiński 20 19 1,0
Filologia spec. germańska MU 80 91 1,1
Filologia spec. romańska MU 20 33 1,7
Filologia specj. język hiszpański 20 30 1,5
Filologia specj. język rosyjski od podstaw 40 43 1,1
Filologia specj. język rosyjski od podstaw MU 20 19 1,0
Filologia specj. jęz. rosyjski od podstaw pr. jęz. biznesu 20 - -
Filologia spec. słowiańska 75 - -
Filozofia 75 39 0,5
Filozofia (Rybnik) 30 - -
Historia 150 77 0,5
Historia (Rybnik) 30 - -
Historia MU 30 34 1,1
Politologia 400 306 0,8
Politologia (Rybnik) 60 38 0,6
Politologia MU 180 365 2,0
Socjologia - praca socjalna 90 117 1,3
Socjologia reklamy i komunikacja społeczna 90 172 1,9
Socjologia (Rybnik) 50 10 0,2
Socjologia dla absolwentów WZSS
komunikacja społeczna 120 113 0,9
organizowanie społeczności lokalnej 90 33 0,4
Socjologia MU (dla WSZiNS Tychy) 180 133 0,7
Geografia 175 55 0,3
Geografia MU 150 80 0,5
Informatyka 50 36 0,7
Matematyka 75 - -
Matematyka MU 75 67 0,9
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 90 97 1,1
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 25 84 3,4
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna 25 - -
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligifrenopedagogika 25 33 1,3
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 25 71 2,8
Pedagogika zdrowia 25 - -
Pedagogika socjalno-opiekuńcza 25 47 1,9
Pedagogika socjalno - opiekuńcza MU 125 248 2,0
pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne MU 150 219 1,5
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukukacja informatyczna MU 25 - -
pedagogika zimtegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligifrenopedagika MU 25 55 2,2
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną MU 150 285 1,9
Pedagogika zdrowia MU 50 - -
Psychologia 120 192 1,6
Teologia 60 26 0,4
Zarządzanie i marketing - Chorzów 60 68 1,1
Etnologia 50 - -
Pedagogika - Cieszyn wszystkie specjalności 210 113 0,5
Pedagogika MU 200 210 1,1
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 30 24 0,8
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej MU 25 12 0,5
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 90 35 0,4

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.