facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2007/2008

Kierunek Specjalność limit Liczba zapisanych osób Ilość kandydatów na 1 miejsce
Filologia angielska program: - język biznesu 20 605 30,25
Socjologia socjologia reklamy i komunikacji społecznej 30 707 23,57
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 25 507 20,28
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 25 375 15,00
Pedagogika socjalna i opiekuńcza 25 298 11,92
Filologia języki stosowane: język francuski i język angielski program: tłumaczeniowy 22 262 11,91
Psychologia   125 1476 11,81
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia   8 72 9,00
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika 25 217 8,68
Reżyseria   8 67 8,37
Filologia język rosyjski od podstaw program: język biznesu 20 156 7,80
Socjologia socjologia ogólna 75 582 7,76
Filologia język hiszpański program: tłumaczeniowy - z językiem rosyjskim 22 166 7,55
Socjologia praca socjalna 30 220 7,33
Politologia   150 1080 7,20
Prawo   250 1690 6,76
Filologia język rosyjski od podstaw 40 257 6,43
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna 25 152 6,08
Pedagogika zdrowia 25 144 5,76
Politologia w Rybniku   30 172 5,73
Zarządzanie   90 476 5,29
Filologia angielska program: tłumaczeniowy - język niemiecki 20 94 4,70
Biotechnologia (biotechnologia roślin i mikroorganizmów)   100 460 4,60
Filologia germańska program: nauczycielski 40 180 4,50
Socjologia w Rybniku   30 131 4,37
Biologia   100 402 4,02
Kulturoznawstwo   125 495 3,96
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne   20 79 3,95
Filologia angielska program: tłumaczeniowy - język arabski 20 77 3,85
Geografia   100 347 3,47
Filozofia   75 260 3,47
Historia   120 402 3,35
Filologia angielska program: nauczycielski 40 132 3,30
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej   30 95 3,16
Filologia język francuski program: tłumaczeniowy z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim 44 129 2,93
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   75 218 2,91
Filologia włoska 22 63 2,86
Filologia angielska program: kultura i literatura brytyjska i amerykańska 40 114 2,85
Filologia polska   250 691 2,76
Etnologia   75 198 2,64
Chemia   100 262 2,62
Filologia rosyjska 20 52 2,60
Filologia germańska program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego 40 102 2,55
Historia w Rybniku   30 76 2,53
Ochrona Środowiska (studia międzywydziałowe)   100 235 2,35
Pedagogika w Cieszynie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 60 133 2,22
Informatyka   100 212 2,12
Filologia słowiańska 100 207 2,07
Pedagogika w Cieszynie animacja społeczno-kulturalna 60 124 2,07
Informatyka (WMFC)   75 146 1,95
Filologia polska w Rybniku   75 126 1,68
Filologia języki wschodniosłowiańskie 20 33 1,65
Filozofia w Rybniku   30 48 1,60
Teologia nauczycielska 50 77 1,54
Geologia   120 178 1,48
Chemia chemia środowiska 50 68 1,36
Pedagogika w Cieszynie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 60 78 1,30
Matematyka   175 225 1,29
Teologia ogólna 50 63 1,26
Filologia klasyczna klasyczna program: cywilizacja śródziemnomorska 30 36 1,20
Fizyka medyczna 40 46 1,15
Pedagogika w Cieszynie edukacja filozoficzno-społeczna 30 33 1,10
Teologia pastoralna 50 49 0,98
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze   20 17 0,85
Pedagogika w Cieszynie wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową 30 13 0,43
Inżynieria biomedyczna informatyka medyczna 60 23 0,38
Fizyka ekonofizyka, fizyka doświadczalna , fizyka informatyczna , fizyka teoretyczna , nauczycielska fizyka z chemią, nauczycielska, fizyka z informatyką 250 95 0,38
Edukacja techniczno-informatyczna   150 56 0,37
Pedagogika w Cieszynie asystent osoby niepełnosprawnej 30 9 0,30
Geologia geofizyka 80 20 0,25

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.