facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

Kierunek Limit Liczba zgłoszonych Liczba kandydatów na 1 miejsce
Biologia 90 686 7,6
Biologia - MU 120 110 0,9
Ochrona środowiska 120 578 4,8
Ochrona środowiska - MU 120 88 0,7
Biotechnologia 90 630 7,0
Biotechnologia - MU 90 89 1,0
Chemia 100 276 2,8
Chemia - środowiska 50 88 1,8
Edukacja techniczno-informatyczna 150 118 0,8
Filologia polska 250 991 4,0
Filologia polska (Rybnik) 75 69 2,3
Filologia polska - MU 100 89 0,9
Filologia: angielska - pr. nauczycielski 50 298 6,0
Filologia: angielska - pr. tłum. - j. niemiecki 25 209 8,4
Filologia: angielska - pr. tłum. - j. arabski 25 167 6,7
Filologia: angielska - pr. kultura i literatura bryt. i ameryk. 25 185 7,4
Filologia: angielska - pr. kultura i literatura bryt. i ameryk. (Rybnik) 25 74 3,0
Filologia: angielska - MU 100 166 1,7
Filologia: germańska - pr. nauczycielski 50 204 4,1
Filologia: germańska - pr. kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru językowego 25 170 6,8
Filologia: klasyczna 25 58 2,3
Filologia: języki stosowane: jęz. francuski i jęz. angielski 25 252 10,1
Filologia: romańska - MU 50 63 1,3
Filologia: język francuski 25 96 3,8
Filologia: język francuski (Rybnik) 25 26 1,0
Filologia: język francuski - MU 25 22 0,9
Filologia: język hiszpański 25 363 14,5
Filologia: język hiszpański - MU 25 43 1,7
Filologia: włoska 25 77 3,1
Filologia: włoska - MU 50 50 1,0
Filologia: rosyjska 25 54 2,2
Filologia: języki wschodniosłowiańskie 25 28 1,1
Filologia: języki wschodniosłowiańskie - MU 25 17 0,7
Filologia: język rosyjski od podstaw 50 172 3,4
Filologia: język rosyjski od podstaw - MU 25 27 1,1
Filologia: słowiańska 100 209 2,1
Filologia: słowiańska - MU 100 46 0,5
Fizyka: medyczna 40 68 1,7
Fizyka: medyczna - MU 25 23 0,9
Fizyka: informatyczna - Katowice 40 55 1,4
Fizyka: informatyczna - Jastrzębie (zawieszony nabór) 50 0 0,0
Fizyka: informatyczna - MU (zawieszony nabór) 25 0 0,0
Fizyka: ekonofizyka - Katowice 40 31 0,8
Fizyka: ekonofizyka - Jastrzębie (zawieszony nabór) 60 0 0,0
Fizyka: ekonofizyka - MU 25 21 0,8
Fizyka 5-l. 120 82 0,7
Fizyka - nauczycielska fizyka z informatyką (zawieszony nabór) 40 0 0,0
Fizyka - nauczycielska fizyka z chemią 40 35 0,9
Filozofia 100 265 2,7
Filozofia (Rybnik) 30 42 1,4
Filozofia - MU 30 18 0,6
Geografia 100 543 5,4
Geografia - MU 150 152 1,0
Geologia 120 188 1,6
Geologia - MU 75 64 0,9
Geologia - geofizyka 80 53 0,7
Historia 120 561 4,7
Historia (Rybnik) 30 77 2,6
Historia - MU 30 20 0,7
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 75 321 4,3
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - MU 75 9 0,1
Informatyka (W.IiNoM) 100 196 2,0
Informatyka - MU 125 128 1,0
Informatyka (W.M-F-Ch) 75 191 2,5
Kulturoznawstwo 100 827 8,3
Matematyka 175 404 2,3
MISH 20 149 7,5
MISM-P 20 21 1,1
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 30 102 3,4
Politologia 150 1 439 9,6
Politologia (Rybnik) 60 208 3,5
Politologia - MU 60 81 1,4
Politologia - MSzNP 50 43 0,9
Prawo 250 2 036 8,1
Pedagogika 125 1 314 10,5
Pedagogika: Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 25 163 6,5
Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna 25 55 2,2
Psychologia 110 1 688 15,3
Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia 8 76 9,5
Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia - MU 10 12 1,2
Reżyseria 8 78 9,8
Socjologia 3-l. (praca socjalna) 30 97 3,2
Socjologia 3-l. (reklamy i komunikacja społ.) 30 338 11,3
Socjologia - organizowanie społeczności lokalnej MU 25 24 1,0
Socjologia - komunikacja społeczna MU 50 42 0,8
Socjologia - MU (dla WSZiNS Tychy) 150 155 1,0
Socjologia 5-l. 70 730 10,4
Socjologia (Rybnik) 30 125 4,2
Teologia pastoralna 50 58 1,2
Teologia nauczycielska 50 80 1,6
Teologia ogólna 50 65 1,3
Zarządzanie i marketing 90 376 4,2
Etnologia 50 105 2,1
Etnologia - MU 50 28 0,6
Pedagogika M 75 263 3,5
Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne MU 25 30 1,2
Pedagogika - praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza MU 25 67 2,7
Pedagogika: ogólnopedagogiczna Z 25 37 1,5
Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Z 25 38 1,5
animacja społeczno-kulturalna 25 33 1,3
edukacja filozoficzno-społeczna 25 26 1,0
edukacja religijna (zawieszony nabór) 25 0 0,0
Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej Z 30 29 1,0
Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej M 25 18 0,7
Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej MU 25 17 0,7
Instrumentalistyka Z 6 15 2,5
Grafika M 18 62 3,4
Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych 50 119 2,4

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.