facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liczba kandydatów na 1 miejsce w roku akademickim 2008/2009

Kierunek Specjalność limit Liczba zapisanych kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce
Socjologia socjologia reklamy i komunikacji społecznej 30 514 17,13
Filologia język hiszpański program: tłumaczeniowy - z językiem rosyjskim 22 322 14,64
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 30 426 14,20
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia   8 103 12,88
Reżyseria   8 97 12,13
Psychologia   125 1474 11,79
Filologia angielska program: - język biznesu 40 456 11,40
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 30 337 11,23
Filologia języki stosowane: język francuski i język angielski program: tłumaczeniowy 22 201 9,14
Filologia angielska program: kultura - media - translacja 20 140 7,00
Filologia język rosyjski od podstaw program: język biznesu 20 138 6,90
Prawo   250 1717 6,87
Historia sztuki   30 194 6,47
Pedagogika socjalna i opiekuńcza 30 194 6,47
Politologia   150 944 6,29
Socjologia ogólna 75 462 6,16
Zarządzanie   90 522 5,80
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika 30 163 5,43
Filologia język rosyjski od podstaw 40 204 5,10
Pedagogika zdrowia 30 145 4,83
Kulturoznawstwo   125 599 4,79
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej   30  137 4,57
Biotechnologia (biotechnologia roślin i mikroorganizmów)   100 455 4,55
Biologia   100 419 4,19
Filologia angielska program: tłumaczeniowy - język niemiecki 20 83 4,15
Historia   120 433 3,61
Filologia angielska program: tłumaczeniowy - język arabski 20 72 3,60
Socjologia w Rybniku   30 108 3,60
Politologia w Rybniku   30 105 3,50
Grafika   25 84 3,36
Filologia germańska program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego 40 134 3,35
Filologia germańska program: nauczycielski 40 133 3,33
Geografia   120 395 3,29
Filologia angielska program: nauczycielski 40 125 3,13
Filozofia   75 232 3,09
Socjologia praca socjalna 30 92 3,07
Filologia klasyczna   30 91 3,03
Filologia język francuski program: tłumaczeniowy z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim 44 132 3,00
Chemia   100 294 2,94
Filologia włoska 22 61 2,77
Filologia angielska program: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego 20 52 2,60
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne   20 52 2,60
Pedagogika w Cieszynie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 60 156 2,60
Informatyka   100 256 2,56
Pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna 30 76 2,53
Ochrona Środowiska (studia międzywydziałowe)   100 217 2,17
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   75 154 2,05
Etnologia   75 152 2,03
Historia w Rybniku   30 58 1,93
Filologia polska   250 474 1,90
Pedagogika w Cieszynie animacja społeczno-kulturalna 60 106 1,77
Pedagogika w Cieszynie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 60 102 1,70
Chemia chemia środowiska 50 82 1,64
Geologia   120 186 1,55
Matematyka   175 254 1,45
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   30 42 1,40
Filologia słowiańska 80 111 1,39
Filologia rosyjska 40 54 1,35
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   50 66 1,32
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze   20 26 1,30
Inżynieria biomedyczna   75 90 1,20
Teologia nauczycielska   50 54 1,08
Filozofia w Rybniku   30 30 1,00
Informatyka (WMFC)   75 73 0,97
Teologia ogólna   50 38 0,76
Fizyka fizyka medyczna   40 30 0,75
Filologia polska w Rybniku   75 52 0,69
Inżynieria materiałowa   50 32 0,64
Teologia pastoralna 50 32 0,64
Pedagogika w Cieszynie edukacja filozoficzno-społeczna 30 19 0,63
Pedagogika w Cieszynie wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową 30 17 0,57
Geofizyka   50 25 0,50
Pedagogika w Cieszynie asystent osoby niepełnosprawnej 30 12 0,40
Fizyka ekonofizyka, fizyka doświadczalna, fizyka informatyczna, fizyka teoretyczna, nauczycielska fizyka z chemią, nauczycielska fizyka z informatyką 200 58 0,29
Edukacja techniczno - informatyczna   100 26 0,26

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.